4p

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Czym jest marketing? - Referat, w którym ujęto elementy takie... [Liczba stron: 15]
Marketing mix - referat - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix:... [Liczba stron: 10]
Proces tworzenia reklamy - Skład pracy: formuła 4P, tworzenie reklamy,... [Liczba stron: 21]
Promocja jako narzędzie marketingu - Skład pracy to: funkcje promocji (funkcja... [Liczba stron: 10]Definicje:
4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe...Kolejne tematy to:
Zarządzanie kadrami
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy