4p

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Marketing mix - referat - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix:... [Liczba stron: 10]
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu - Skład opracowania: definicja marketingu i marketingu... [Liczba stron: 6]
Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - Skład opracowania: definicja marketingu mix, istota,... [Liczba stron: 3]
Czym jest marketing? - Referat, w którym ujęto elementy takie... [Liczba stron: 15]Definicje:
4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe...

Kolejne tematy to:
Zarządzanie kadrami
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy