5 sił portera

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej - Elementy składowe samej analizy to: misja... [Liczba stron: 27]
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego - Skład analizy: historia i przedmiot działalności... [Liczba stron: 28]
Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel - Skład pracy: wstępne streszczenie dla kierownictwa,... [Liczba stron: 26]
Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
Biznes plan firmy produkującej materiały budowlane - Projekt obejmuje takie elementy biznes planu... [Liczba stron: 43]Definicje:
5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego produktu 3. wzrost siły przetargowej...Model pięciu sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego produktu 3. wzrost siły przetargowej Idea konkurencji wg Michaela Portera polegająca na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby najlepiej wykorzystać przewagę jaką posiada w stosunku do...

Kolejne tematy to:
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji
Konflikt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie strategiczne
Rodzaje bezrobocia
Gotowe biznes plany
Podstawy rachunkowości