Aktywa i pasywa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące... [Liczba stron: 28]
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i... [Liczba stron: 14]
Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej - Prosta, przykładowa analiza finansowa firmy z... [Liczba stron: 14]
Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział... [Liczba stron: 14]
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym - Praca analityczna na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego... [Liczba stron: 16]Definicje:
Cafh flow - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) jest ściśle powiązane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Jest ono sporządzane...

Artykuł 13 przeczytany 668 razy
Artykuł 24 przeczytany 766 razy
Artykuł 27 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Statystyka wzory
Użyteczność całkowita
Wpływ reklamy
Kapitał obrotowy
Analiza space
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Analiza marketingowa
Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Model aida
Metoda abc
Motywacja pracowników