Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Analiza wskaźnikowa - wzory - Zestawienie obejmujące wskaźniki analizy ekonomicznej (analiza... [Liczba stron: 1]
Wycena przedsiębiorstwa - Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa.... [Liczba stron: 17]
Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące... [Liczba stron: 28]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]Definicje:
Feasibility study - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.

Artykuł 2 przeczytany 668 razy
Artykuł 8 przeczytany 1201 razy
Artykuł 17 przeczytany 944 razy


Kolejne tematy to:
Analiza strategiczna
Logistyka w przedsiębiorstwie
Badania ankietowe
Historia myśli ekonomicznej
Rachunkowość zadania
Historia gospodarcza
Franchising definicja
Szkoła klasyczna
Struktury organizacyjne
Oligopol
Cechy pieniądza