Analiza finansowa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Biznes plan firmy usługowej - Skład biznes planu: charakterystyka firmy i... [Liczba stron: 38]
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Biznesplan spółki branży ogrodniczej - Projekt przygotowany w celu przedłożenia bankowi... [Liczba stron: 24]
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota - Skład analizy: streszczenie wykonawcze, charakterystyka firmy,... [Liczba stron: 28]
Analiza ekonomiczna firmy - Opracowanie typowo teoretyczne z zagadnień opisujących... [Liczba stron: 38]Definicje:
Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala...Istota analizy wskaźnikowej - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez...

Kolejne tematy to:
Motywacja
Negocjacje
Struktura organizacyjna
Model ekonometryczny
Analiza swot
Podstawy finansów wykłady
Ankieta definicja
Zarządzanie
Gotowy biznes plan
Finanse publiczne
Mikroekonomia