Analiza finansowa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza wskaźnikowa - wzory - Zestawienie obejmujące wskaźniki analizy ekonomicznej (analiza... [Liczba stron: 1]
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Plan marketingowy spółki handlowej branży paliwowej - Elementy planu są następujące: streszczenie menedżerskie,... [Liczba stron: 20]
Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja... [Liczba stron: 29]
Wycena przedsiębiorstwa - Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa.... [Liczba stron: 17]Definicje:
Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala...Istota analizy wskaźnikowej - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez...

Artykuł 4 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 29 nagrodzony
Artykuł 34 na topie


Kolejne tematy to:
Motywacja
Negocjacje
Struktura organizacyjna
Model ekonometryczny
Analiza swot
Podstawy finansów wykłady
Ankieta definicja
Zarządzanie
Gotowy biznes plan
Finanse publiczne
Mikroekonomia