Analiza finansowa firmy

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Biznes plan firmy usługowej - Skład biznes planu: charakterystyka firmy i... [Liczba stron: 38]
Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego - Firma świadczy usługi remontowe. Analiza zawiera... [Liczba stron: 30]
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i... [Liczba stron: 14]
Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe - Biznes plan ten napisany został jako... [Liczba stron: 26]Definicje:
Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala...Funkcje marketingu - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala • przygotowawcza - gromadzenie informacji rynkowej - badanie rynku - planowanie produktu i programu asortymentowego - kalkulacja i stanowienie cen - organizowanie systemu dystrybucji - planowanie...Istota analizy wskaźnikowej - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala • przygotowawcza - gromadzenie informacji rynkowej - badanie rynku - planowanie produktu i programu asortymentowego - kalkulacja i stanowienie cen - organizowanie systemu dystrybucji - planowanie W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez...Przedmiot i zakres analizy finansowej - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala • przygotowawcza - gromadzenie informacji rynkowej - badanie rynku - planowanie produktu i programu asortymentowego - kalkulacja i stanowienie cen - organizowanie systemu dystrybucji - planowanie W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana dla potrzeb własnych jak również...

Kolejne tematy to:
Strategie dystrybucji
Analiza finansowa banku
Funkcje pieniądza
łańcuch wartości
Analiza firmy
Statystyka opisowa zadania
Organizacja i zarządzanie
Merkantylizm
Przykladowy biznes plan
Finanse samorządu terytorialnego
Podstawy rachunkowosci