Analiza finansowa firmy

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Analiza wskaźnikowa - wzory - Zestawienie obejmujące wskaźniki analizy ekonomicznej (analiza... [Liczba stron: 1]
Wycena przedsiębiorstwa - Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa.... [Liczba stron: 17]
Analiza finansowa banku - praca teoretyczna - Skład pracy: wstęp teoretyczny, informacje dotyczące... [Liczba stron: 28]
Biznes plan firmy usługowej - Skład biznes planu: charakterystyka firmy i... [Liczba stron: 38]Definicje:
Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala...Istota analizy wskaźnikowej - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez...

Artykuł 14 dla studentów
Artykuł 25 przeczytany 766 razy
Artykuł 28 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Strategie dystrybucji
Analiza finansowa banku
Funkcje pieniądza
łańcuch wartości
Analiza firmy
Statystyka opisowa zadania
Organizacja i zarządzanie
Merkantylizm
Przykladowy biznes plan
Finanse samorządu terytorialnego
Podstawy rachunkowosci