Analiza płynności finansowej

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Skład pracy to takie zagadnienia jak:... [Liczba stron: 25]
Biznes plan firmy produkującej materiały budowlane - Projekt obejmuje takie elementy biznes planu... [Liczba stron: 43]
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego - Firma poddana analizie świadczy usługi remontowe.... [Liczba stron: 30]
Ocena kondycji finansowej firmy - Praca teoretyczna, która omawia: zakres i... [Liczba stron: 21]
Podstawowa analiza finansowa - analiza ta obejmuje zagadnienia: analiza struktury... [Liczba stron: 17]Definicje:
Analiza retrospektywna - (ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej...Populacja - (ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje.Bilans - (ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje. Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa...Macierz Boston Consulting Group (BCG) - (ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje. Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa macierz BCG, jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na...Definicje badań marketingowych - (ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje. Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa macierz BCG, jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na M.in.: - wg Kotlera: systematyczne, planowe zbieranie i analizowanie oraz przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji rynkowej w jakiej znajduje...

Artykuł 16 nagrodzony
Artykuł 17 przeczytany 668 razy
Artykuł 32 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Zdolność kredytowa definicja
Co to jest powiat
Funkcja redystrybucyjna
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Handel w średniowieczu
Analiza rynku piwa
Dystrybucja fizyczna
Polityka fiskalna w polsce
Geografia ekonomiczna
Popyt nieelastyczny
Podstawy bankowości