Analiza prospektywna

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego - Analizie poddano średniej wielkości zakład fryzjerski.... [Liczba stron: 25]
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota - Skład analizy: streszczenie wykonawcze, charakterystyka firmy,... [Liczba stron: 28]
Analiza statystyczna - poziom życia - Przedmiotem pracy jest analiza danych statystycznych.... [Liczba stron: 20]
Analiza progu rentowności - referat - Praca teoretyczna wraz ze wzorami i... [Liczba stron: 12]
Analiza SWOT - referat - Skład pracy: geneza analizy SWOT (od... [Liczba stron: 10]Definicje:
Analiza prospektywna - Podstawowym narzędziem tej analizy rachunek ekonomiczny (skierowana jest do przeszłości, inaczej ex ante). Podstawowym narzędziem jest tej analizy jest rachunek...

Artykuł 1 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 15 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 31 na studia


Kolejne tematy to:
Rozwój miast w średniowieczu
Próg rentowności zadania
Funkcja pieniądza
Shareholder value
Zarządzanie finansami
Koncepcja 4c
Operacje czynne
Biznesplan hotelu
Teoria neoklasyczna
Etapy planowania
Istota jakości