Analiza rynku

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza marketingowa producenta kostki brukowej - Skład analizy: analiza makroekonomiczna, popytu, konkurencji,... [Liczba stron: 37]
Analiza sektora producentów soków owocowych - W analizie ujęto: wyznaczniki sektora, bariery... [Liczba stron: 18]
Ściąga z marketingu - Zawartość to m.in.: definicja marketingu współczesnego... [Liczba stron: 2]
Test z marketingu - Przykładowe pytania testowe z marketingu, a... [Liczba stron: 8]
Strategia i polityka marketingowa firmy - Projekt napisany na przykładzie konkretnej firmy.... [Liczba stron: 14]Definicje:
Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...Metoda ekonomii ekonomicznej - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych...

Artykuł 5 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 42 na studia
Artykuł 57 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Co to jest ankieta
Inflacja w polsce
Prognozowanie i symulacje
Statystyka zadania
Rodzaje spółek
Ryzyko kredytowe
Podstawy marketingu
Strategia marketingowa
Promocja definicja
Kierowanie
Statystyka opisowa