Analiza rynku

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego - Skład biznes planu: profil i zakres... [Liczba stron: 33]
Biznesplan spółki branży ogrodniczej - Projekt przygotowany w celu przedłożenia bankowi... [Liczba stron: 24]
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota - Skład analizy: streszczenie wykonawcze, charakterystyka firmy,... [Liczba stron: 28]
Biznes plan fitness clubu - Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Analiza strategiczna browaru - Skład analizy: struktura branży, strategiczna charakterystyka,... [Liczba stron: 14]Definicje:
Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...Metoda ekonomii ekonomicznej - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych...

Kolejne tematy to:
Co to jest ankieta
Inflacja w polsce
Prognozowanie i symulacje
Statystyka zadania
Rodzaje spółek
Ryzyko kredytowe
Podstawy marketingu
Strategia marketingowa
Promocja definicja
Kierowanie
Statystyka opisowa