Analiza rynku

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja... [Liczba stron: 18]
Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji... [Liczba stron: 22]
Biznes plan fitness clubu - Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Działalność marketingowa w przedsiębiorstwie - Skład pracy: funkcje marketingu oraz podstawowe... [Liczba stron: 14]Definicje:
Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...Metoda ekonomii ekonomicznej - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych...

Artykuł 4 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 13 nagrodzony
Artykuł 25 na topie


Kolejne tematy to:
Co to jest ankieta
Inflacja w polsce
Prognozowanie i symulacje
Statystyka zadania
Rodzaje spółek
Ryzyko kredytowe
Podstawy marketingu
Strategia marketingowa
Promocja definicja
Kierowanie
Statystyka opisowa