Analiza rynku

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Plan marketingowy producenta napojów chłodzących - Skład planu marketingowego: streszczenie - główne... [Liczba stron: 55]
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja... [Liczba stron: 18]
Analiza czynnikowa - z przykładem zastosowania - Skład pracy: informacje wstępne o analizie... [Liczba stron: 12]
Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji... [Liczba stron: 22]
Jak napisać biznes plan - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której... [Liczba stron: 26]Definicje:
Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...Metoda ekonomii ekonomicznej - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych...Kolejne tematy to:
Co to jest ankieta
Inflacja w polsce
Prognozowanie i symulacje
Statystyka zadania
Rodzaje spółek
Ryzyko kredytowe
Podstawy marketingu
Strategia marketingowa
Promocja definicja
Kierowanie
Statystyka opisowa