Analiza ryzyka

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Business plan - Standardy Unido - Opracowanie omawia charakterystyczne cechy biznes planu... [Liczba stron: 23]
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat - Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje,... [Liczba stron: 26]
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja... [Liczba stron: 18]
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) - Zbiór ponad 140 pytań testowo-uzupełnieniowych na... [Liczba stron: 11]
Analiza FMEA - Skład projektu: istota, zastosowanie i znaczenie... [Liczba stron: 17]Definicje:
Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości...Elementy wzorcowej analizy rynku - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005) – analiza jednej gałęzi...Etapy analizy FMEA - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005) – analiza jednej gałęzi To: Etap I – Przygotowanie: - zdefiniowanie celu - utworzenie grupy ( około 6-8 osób) Etap II – Właściwa analiza: - analiza jakościowa - analiza ilościowa Polega...Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005) – analiza jednej gałęzi To: Etap I – Przygotowanie: - zdefiniowanie celu - utworzenie grupy ( około 6-8 osób) Etap II – Właściwa analiza: - analiza jakościowa - analiza ilościowa Polega O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych. Wybierając...Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005) – analiza jednej gałęzi To: Etap I – Przygotowanie: - zdefiniowanie celu - utworzenie grupy ( około 6-8 osób) Etap II – Właściwa analiza: - analiza jakościowa - analiza ilościowa Polega O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych. Wybierając Wyróżniamy 4 podstawowe grupy: - Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego; - Analiza wrażliwości; - Metody probabilistczno-statystyczne; - Metody operacyjne. Dobór każdej z metod ...

Kolejne tematy to:
Etyka prawnicza
Podstawy zarządzania
Mapa grup strategicznych
Logistyczna obsługa klienta
Marketing międzynarodowy
Marketing sciaga
4p
Zarządzanie kadrami
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny