Analiza swot

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Projekt strategii marketingowej firmy - Projekt strategii marketingowej firmy zajmującej się... [Liczba stron: 13]
Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego - Analizie poddano średniej wielkości zakład fryzjerski.... [Liczba stron: 25]
Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej - Elementy składowe samej analizy to: misja... [Liczba stron: 27]
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego - Skład analizy: historia i przedmiot działalności... [Liczba stron: 28]
Analiza strategiczna - praca teoretyczna - Skład pracy: definicja analizy strategicznej, jej... [Liczba stron: 10]Definicje:
Analiza TOWS - SWOT - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo...

Artykuł 15 dla studentów
Artykuł 43 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 49 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Podstawy finansów wykłady
Ankieta definicja
Zarządzanie
Gotowy biznes plan
Finanse publiczne
Mikroekonomia
Etyka w biznesie
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych
Style kierowania