Analiza swot

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Biznes plan fitness clubu - Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej - Zawartość planu: podstawowe wiadomości o firmie,... [Liczba stron: 17]
Plan marketingowy dystrybutora osprzętu elektrycznego - Ten krótki plan marketingowy zawiera: analizę... [Liczba stron: 9]
Plan marketingowy spółdzielni handlowej - Opisana spółdzielnia skupia się na handlu... [Liczba stron: 25]Definicje:
Analiza TOWS - SWOT - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo...

Artykuł 4 Nowy
Artykuł 5 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 31 dla przyszłych biznesmenów


Kolejne tematy to:
Podstawy finansów wykłady
Ankieta definicja
Zarządzanie
Gotowy biznes plan
Finanse publiczne
Mikroekonomia
Etyka w biznesie
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych
Style kierowania