Badania ankietowe

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Biznes plan fitness clubu - Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Analiza marketingowa studia fotografii cyfrowej - Skład analizy: zdefiniowanie produktu, technologia powstawania... [Liczba stron: 17]
Badania ankietowe - referat - Praca 'Badania ankietowe' składa się z... [Liczba stron: 10]
Badania marketingowe w Internecie - Skład pracy: wykorzystanie Internetu do badań... [Liczba stron: 20]
Badanie preferencji konsumentów piwa - Celem badania jest odpowiedź na pytanie... [Liczba stron: 14]Definicje:
Badania ankietowe - Stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianowicie na...Kolejne tematy to:
Historia myśli ekonomicznej
Rachunkowość zadania
Historia gospodarcza
Franchising definicja
Szkoła klasyczna
Struktury organizacyjne
Oligopol
Cechy pieniądza
Zamówienia publiczne ściąga
Procedura budżetowa
Modele ekonometryczne