Badania rynkowe i marketingowe

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Badania marketingowe - teoria - Skład opracowania: definicja badania marketingowego, funkcje... [Liczba stron: 21]
Badania marketingowe jako system informacji o rynku - Skład pracy: obszary badań marketingowych, podstawowe... [Liczba stron: 28]
Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych - Badanie marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych. Na... [Liczba stron: 28]
Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje,... [Liczba stron: 34]
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]Definicje:
Funkcje kultury organizacyjnej - Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji • oferuje uczestnikom jednolite sposoby...Koszty amortyzacji - Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji • oferuje uczestnikom jednolite sposoby Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji...Feasibility study - Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji • oferuje uczestnikom jednolite sposoby Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych. Feasibility study różni...Raport z badania - Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji • oferuje uczestnikom jednolite sposoby Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych. Feasibility study różni Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem. Zasada specjalizacji - Wyróżniamy funkcje: 1. zewnętrzne • umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji • umożliwia integrację uczestników organizacji • oferuje uczestnikom jednolite sposoby Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych. Feasibility study różni Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem. Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji.

Artykuł 16 nagrodzony
Artykuł 81 przeczytany 788 razy
Artykuł 94 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Przedsiębiorstwo definicja
Statystyka wzory
Makdonalizacja
Analiza wskaźnikowa
Cele przedsiębiorstwa
Zarządzanie logistyczne
Analiza abc
7p
Psychologia reklamy
Logistyka ściąga
Ekonomia matematyczna