Bezrobocie praca

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka - Obszerna praca licencjacka omawiająca społeczne skutki... [Liczba stron: 52]
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa - Skład pracy: krzywa Philipsa wyrażająca zależność... [Liczba stron: 5]
CEFTA - referat - Skład pracy: geneza porozumienia i zdefiniowanie... [Liczba stron: 34]
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją - Skład pracy: krzywa Phillipsa - omówienie... [Liczba stron: 7]
Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) - Skład pracy: tło historyczne i sytuacja... [Liczba stron: 23]Definicje:
Marketingowy system informacyjny - Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych...Kapitał intelektualny - Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej...Użyteczność krańcowa - Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie...Motywacja pozytywna - Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają...Elastyczność substytucji - Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych To inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie Opiera się na założeniu, że jeśli coś osiągniemy a wówczas zrealizujemy swoje pragnienia np.: awansowanie, zmiana stanowiska na lepsze, opierają Pokazuje, o ile procent powinna zwiększyć się ilość j-tego towaru przy zmniejszeniu o jednostkę ilości i-tego towaru, aby użyteczność koszyka...

Artykuł 44 Nowy
Artykuł 74 na topie
Artykuł 97 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Podstawy makroekonomii
Proces logistyczny
Opłacalność inwestycji
Metoda hellwiga
Podział wyniku finansowego
Polityka fiskalna państwa
Analiza du ponta
Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa
Rodzaje restrukturyzacji
Ekspansywna polityka pieniężna
Planowanie operatywne