Business plan

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Biznes plan biura rachunkowego - Zawartość biznes planu: streszczenie opisu przedsięwzięcia,... [Liczba stron: 20]
Biznes plan firmy usługowej - Skład biznes planu: charakterystyka firmy i... [Liczba stron: 38]
Biznes plan hotelu - Biznes plan ten zawiera: prosty plan... [Liczba stron: 14]
Biznes plan kawiarni - Skład pracy: forma organizacyjno – prawna... [Liczba stron: 14]
Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego - Skład biznes planu: profil i zakres... [Liczba stron: 33]Definicje:
Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja...Business plan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja (inaczej: biznes plan, biznesplan). Jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać: 1. Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne); 2. Miejsce przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) w otoczeniu...Koncepcja biznes planu - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja (inaczej: biznes plan, biznesplan). Jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać: 1. Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne); 2. Miejsce przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) w otoczeniu Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim można wyrazić istotę coraz bardziej...

Artykuł 0 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 6 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 67 na topie


Kolejne tematy to:
Makroekonomia zadania
Kultura organizacji
Gotowy biznesplan
Marketing w handlu i usługach
Ubezpieczenia ściąga
Problemy globalne
Analiza statystyczna
Eksport netto
Zadania nbp
Selekcja pracowników
Polityka społeczna wykłady