Co to jest potrzeba

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Motywacja do pracy - Skład opracowania: znaczenie motywacji, zachowania organizacyjne,... [Liczba stron: 11]
Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze... [Liczba stron: 24]
Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z... [Liczba stron: 24]Definicje:
Abraham Maslow - Na podstawie badań autor słynnej hierarchii potrzeb A. Maslow dowodzi, że ludzie posiadają o wiele większy potencjał niż im się...Cechy przedsiębiorcy - wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to: - silna potrzeba osiągnięć - wytrwałość i determinacja - potrzeba autonomii (niezależności) - umiarkowana skłonność do ryzyka - zaufanie do...Cele logistyki - To: 1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta 2. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług 3. Wzmacnianie pozycji i osiągnięcie przewagi...Człowiek jako podmiot gospodarowania - Człowiek stanowi w świecie przyrody ożywionej zjawisko szczególne ze względu na samoświadomość swojego istnienia, umiejętność świadomego wykorzystywania swojego otoczenia przyrodniczego...Czym jest Public Relations - Praktyka PR obejmuje m.in.: - określanie tożsamości firmy, - identyfikowanie grup i jednostek związanych z podmiotem gospodarczym, - utrzymywanie dobrych stosunków ze społecznością...

Kolejne tematy to:
Ekonometria wykłady
Negocjowanie
Metody portfelowe
Korelacja
Ocena efektywności inwestycji
Otoczenie systemu produkcyjnego
Benchmarking
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Budżet jednostek samorządu terytorialnego
Analiza strategiczna firmy
Referaty z psychologii