Dochody i wydatki gminy

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Budżet gminy - Skład opracowania: definicja budżetu gminy, zasada... [Liczba stron: 5]
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego... [Liczba stron: 14]
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka... [Liczba stron: 37]
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja budżetu jednostki samorządu... [Liczba stron: 23]Definicje:
Popyt krańcowy - W przybliżeniu popyt krańcowy na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile jednostek zmieni się popyt na i-ty...Proces produkcyjny - W przybliżeniu popyt krańcowy na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile jednostek zmieni się popyt na i-ty Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku...Bariery wejści do sektora - W przybliżeniu popyt krańcowy na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile jednostek zmieni się popyt na i-ty Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji,...Zasada proporcjonalności - W przybliżeniu popyt krańcowy na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile jednostek zmieni się popyt na i-ty Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były dostosowane...Cele biznes planu - W przybliżeniu popyt krańcowy na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile jednostek zmieni się popyt na i-ty Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były dostosowane W każdym biznes planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu. Cele można podzielić na: -...

Artykuł 1 dla studentów
Artykuł 4 na topie
Artykuł 19 przeczytany 944 razy


Kolejne tematy to:
Strategia finansowa
Analiza ekonomiczna
Co to jest ankieta
Referat z psychologii
Cechy strategii
Historia mysli ekonomicznej
Prognozowanie
Usa po ii wojnie światowej
Równowaga budżetowa
Funkcje ubezpieczeń
Budżetowanie