Ekonomia

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Inflacja - referat - Elementy pracy: definicja inflacji, podziały -... [Liczba stron: 6]
Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii - Opracowanie omawia zagadnienia na zasadzie definicji,... [Liczba stron: 10]
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w... [Liczba stron: 4]
Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami - 20 zadań z rozwiązaniami, a w... [Liczba stron: 15]Definicje:
Bariery wejści do sektora - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji,...Ekonomia matematyczna - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, Jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii.Metoda ekonomii ekonomicznej - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, Jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii. Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych...

Kolejne tematy to:
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy
Badania rynkowe i marketingowe
Przedsiębiorstwo definicja
Statystyka wzory
Makdonalizacja
Analiza wskaźnikowa
Cele przedsiębiorstwa
Zarządzanie logistyczne