Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Plan marketingowy jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem - Skład pracy: definicja planu marketingowego i... [Liczba stron: 16]
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Organizacja wirtualna - praca - Skład pracy: przesłanki rozwoju sieci komputerowych,... [Liczba stron: 20]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Efekty zarządzania logistycznego - Elementy pracy: definicja, fazy i kierunki... [Liczba stron: 13]Definicje:
Klasyczny model podejmowania decyzji - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji....Macierz Portera - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji...Bariery wejści do sektora - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji,...Definicja coachingu - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, Coaching olega na partnerstwie, w którym wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prowadzi do maksymalizowania potencjału osoby poddanej treningowi i...Próba - Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, Coaching olega na partnerstwie, w którym wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem prowadzi do maksymalizowania potencjału osoby poddanej treningowi i To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na...

Artykuł 21 dla studentów
Artykuł 27 na topie
Artykuł 31 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Sposoby finansowania deficytu
Zarządzanie kadrami w firmie
Student cd
Orientacja produkcyjna
Prognoza przedziałowa
Model sił portera
Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi
Motywowanie jako funkcja zarządzania
Etapy integracji europejskiej
Oc definicja
Gotowy biznes plan firmy