Etyka prawnicza

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Etyka prawnicza - referat - Skład pracy: definicja etyki i rys... [Liczba stron: 12]



Definicje:
Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania...Majątek trwały - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują...Fazy procesów innowacyjnych - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania rozwojowe Badania podstawowe - działalność zmierzająca...Zasada równoległości - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania rozwojowe Badania podstawowe - działalność zmierzająca Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego. Kredyt dyskontowy - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania rozwojowe Badania podstawowe - działalność zmierzająca Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego. Kredyty te polegają na dyskontowaniu weksli, tzn. na wykupie weksli przez bank przed terminem płatności, z potrąceniem odsetek dyskontowych zwanych...

Kolejne tematy to:
Podstawy zarządzania
Mapa grup strategicznych
Logistyczna obsługa klienta
Marketing międzynarodowy
Marketing sciaga
4p
Zarządzanie kadrami
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów