Etyka w biznesie

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Etyka w biznesie - referat - Zawartość pracy: historia etyki i jej... [Liczba stron: 16]
Etyka biznesu - referat - Skład pracy: pochodzenie, historia i znaczenie... [Liczba stron: 8]
Etyka w relacji z konkurencją - Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej... [Liczba stron: 10]
Etyka w biznesie - opracowanie - Na opracowanie składają się podstawowe wiadomości... [Liczba stron: 10]
Etyka prawnicza - referat - Skład pracy: definicja etyki i rys... [Liczba stron: 12]Definicje:
Etyka w biznesie - U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich. Zwyczaje takie z czasem stawały...Immanuel Kant i etyka - U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich. Zwyczaje takie z czasem stawały Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania...Kolejne tematy to:
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych
Style kierowania
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji