Finanse publiczne

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Budżet państwa - praca - Skład pracy: wyjaśnienie pochodzenia słowa budżet,... [Liczba stron: 19]
Podstawy finansów publicznych - wykłady - Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse,... [Liczba stron: 28]
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) - Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych,... [Liczba stron: 15]
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Praca opisuje: dochody własne jednostek samorządu... [Liczba stron: 7]
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce - Skład pracy: definicja deficytu budżetowego, rodzaje... [Liczba stron: 19]Definicje:
Funkcje finansów publicznych - To: 1. Funkcja alokacyjna (fiskalna) istota tej funkcji sprowadza się do tego, że finanse publiczne są narzędziem alokacji zasobów w gospodarce...

Kolejne tematy to:
Mikroekonomia
Etyka w biznesie
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych
Style kierowania
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja