Franchising definicja

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja... [Liczba stron: 29]
Marketing międzynarodowy - praca - Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja,... [Liczba stron: 29]
Franchising a kanały dystrybucji - Skład pracy: definicja franchisingu, historia rozwoju,... [Liczba stron: 23]
Franczyza - istota i korzyści franchisingu - Skład pracy: definicja franczyzy (franchisingu), rodzaje... [Liczba stron: 15]
Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm - Skład pracy: definicja franchisingu, typy i... [Liczba stron: 12]Definicje:
Franchising międzynarodowy - Polega na tym, że franchisodawca rozszerza zakres działalności systemu franchisingowego poza terytorium swego kraju ojczystego. Taka metoda ekspansji gospodarczej jest...Kolejne tematy to:
Szkoła klasyczna
Struktury organizacyjne
Oligopol
Cechy pieniądza
Zamówienia publiczne ściąga
Procedura budżetowa
Modele ekonometryczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Logistyka zaopatrzenia
Analiza przedsiębiorstwa
Złota reguła bilansowa