Funkcje dystrybucji

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji... [Liczba stron: 22]
Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a... [Liczba stron: 1]
Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - Skład pracy: definicja kanału dystrybucji (KD),... [Liczba stron: 5]
Marketing mix - prezentacja - Prezentacja Power Point, na slajdach której... [Liczba stron: 58]
Badania marketingowe - teoria - Skład opracowania: definicja badania marketingowego, funkcje... [Liczba stron: 21]Definicje:
Funkcje kanałów dystrybucji - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w...

Artykuł 2 Nowy
Artykuł 14 nagrodzony
Artykuł 21 przeczytany 944 razy


Kolejne tematy to:
Kredyt akceptacyjny
Definicja konfliktu
Klasyfikacja ubezpieczeń
Infrastruktura procesów logistycznych
Mapy grup strategicznych
Dystrybucja selektywna
Rachunkowosc zadania
Co to jest produkt
Biznes plan salon fryzjerski
Istota i przedmiot logistyki
Raport z badań marketingowych