Funkcje finansów publicznych

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) - Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych,... [Liczba stron: 15]
Podstawy finansów publicznych - wykłady - Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse,... [Liczba stron: 28]
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego... [Liczba stron: 14]
Budżet państwa - praca - Skład pracy: wyjaśnienie pochodzenia słowa budżet,... [Liczba stron: 19]
Budżet państwa - referat - Skład pracy: definicja budżetu państwa, nadwyżki... [Liczba stron: 6]Definicje:
Rozkład zmiennej losowej - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej...Opór wobec zmian - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi się skutków zmian, jest zatem...Organizacja - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi się skutków zmian, jest zatem To: • każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji jakiś zdarzeń...Motywowanie i motywacja - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi się skutków zmian, jest zatem To: • każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji jakiś zdarzeń Jest: • jest procesem wieloaspektowym • różnie rozumiany, pobudza i utrwala • najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan gotowości do podejmowania określonych...Feasibility study - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi się skutków zmian, jest zatem To: • każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji jakiś zdarzeń Jest: • jest procesem wieloaspektowym • różnie rozumiany, pobudza i utrwala • najczęściej rozumie się pod tym pojęciem stan gotowości do podejmowania określonych Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.Kolejne tematy to:
Style kierowania
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji
Konflikt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie strategiczne