Funkcje finansów publicznych

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Budżet państwa - praca - Skład pracy: wyjaśnienie pochodzenia słowa budżet,... [Liczba stron: 19]
Podstawy finansów publicznych - wykłady - Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse,... [Liczba stron: 28]
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) - Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych,... [Liczba stron: 15]
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego - Skład pracy: definicja jednostki samorządu terytorialnego... [Liczba stron: 14]
Budżet państwa - referat - Skład pracy: definicja budżetu państwa, nadwyżki... [Liczba stron: 6]Definicje:
Ewolucja budżetu w Polsce do roku 2001 - i jego znaczenie na arenie międzynarodowej: - 1504 r., podczas obrad sejmu w Piotrkowie, następuje podział skarbu królewskiego i publicznego, - 1590...Funkcje finansów publicznych - i jego znaczenie na arenie międzynarodowej: - 1504 r., podczas obrad sejmu w Piotrkowie, następuje podział skarbu królewskiego i publicznego, - 1590 To: 1. Funkcja alokacyjna (fiskalna) istota tej funkcji sprowadza się do tego, że finanse publiczne są narzędziem alokacji zasobów w gospodarce...

Kolejne tematy to:
Style kierowania
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji
Konflikt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie strategiczne