Historia mysli ekonomicznej

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Historia myśli ekonomicznej - opracowanie - Skład opracowania: rozwój ekonomii od starożytności... [Liczba stron: 25]
Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej - Ponad 60 zagadnień omówionych na zasadzie... [Liczba stron: 29]Definicje:
Towar niższego rzędu - Towarem niższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zmniejsza popyt, gdy wzrasta jego dochód.Zasada specjalizacji - Towarem niższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zmniejsza popyt, gdy wzrasta jego dochód. Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji. Użyteczność krańcowa - Towarem niższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zmniejsza popyt, gdy wzrasta jego dochód. Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji. Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie...Motywatory - Towarem niższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zmniejsza popyt, gdy wzrasta jego dochód. Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji. Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie To aspekty pracy, które powodują zadowolenie gdy wystąpią. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie za wykonanie pracy, poczucie autorstwa...Strategia personelu - Towarem niższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zmniejsza popyt, gdy wzrasta jego dochód. Zaleca w procesie produkcyjnym ograniczenie różnorodności zadań produkcyjnych: asortymentu produkcji, co ułatwia organizację, planowanie oraz zwiększa efektywność produkcji. Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie To aspekty pracy, które powodują zadowolenie gdy wystąpią. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie za wykonanie pracy, poczucie autorstwa Proces tworzenia strategii rozwoju personelu czyli czynnika ludzkiego w firmie poprzedzony jest przeprowadzeniem analizy obecnych zasobów ludzkich w firmie, wyciągnięciu...

Artykuł 0 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 15 dla studentów
Artykuł 34 przeczytany 788 razy


Kolejne tematy to:
Prognozowanie
Usa po ii wojnie światowej
Równowaga budżetowa
Funkcje ubezpieczeń
Budżetowanie
Fayol
Deficyt budżetowy
Cena w marketingu
Wycena przedsiębiorstw
Zaopatrzenie w logistyce
Prognozowanie gospodarcze