Istota marketingu

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy marketingu - Opracowanie teoretyczne, zawierające definicje, podziały, schematy:... [Liczba stron: 22]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Istota marki - prezentacja - Prezentacja Power Point, która omawia na... [Liczba stron: 72]
Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii podstaw marketingu. Porusza... [Liczba stron: 14]
Istota badań rynkowych i marketingowych - praca - Skład pracy: proces podejmowania decyzji marketingowych,... [Liczba stron: 12]Definicje:
Próba - To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na...Proces produkcyjny - To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku...Badania produktu - To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności produktu, - testowanie produktu, - badania opakowań, - badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych...Badania ad hoc - To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności produktu, - testowanie produktu, - badania opakowań, - badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na temat uczestnictwa...Istota analizy wskaźnikowej - To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na Jest to proces transformacji, czyli przekształcenie wektora wejścia do systemu produkcyjnego na wektor wyjścia. Jest to uporządkowany ciąg działań, w wyniku Obejmują: - badania rozwoju nowego produktu, - konkurencyjności produktu, - testowanie produktu, - badania opakowań, - badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na temat uczestnictwa W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez...

Artykuł 3 na topie
Artykuł 27 przeczytany 668 razy
Artykuł 32 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Podstawy mikroekonomii
Polityka finansowa
Definicja akcji
Analiza prospektywna
Rozwój miast w średniowieczu
Próg rentowności zadania
Funkcja pieniądza
Shareholder value
Zarządzanie finansami
Koncepcja 4c
Operacje czynne