Kapitał obrotowy

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej - Przykładowa analiza wskaźnikowa bilansu oraz analiza... [Liczba stron: 18]
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego - Firma poddana analizie świadczy usługi remontowe.... [Liczba stron: 30]
Wycena przedsiębiorstwa - Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa.... [Liczba stron: 17]
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa - Skład pracy: podstawowe informacje oraz metodologia... [Liczba stron: 30]
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i... [Liczba stron: 14]Definicje:
Złota reguła bilansowa - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego...

Artykuł 26 Nowy
Artykuł 51 nagrodzony
Artykuł 68 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Analiza space
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Analiza marketingowa
Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Model aida
Metoda abc
Motywacja pracowników
Polityka monetarna
Przykładowe biznes plany
Wskaźniki finansowe
System logistyczny