Kierowanie

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Opracowanie omawia teoretyczne podstawy zarządzania: organizowanie,... [Liczba stron: 31]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie - Skład pracy: geneza Total Quality Management,... [Liczba stron: 8]
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - Skład pracy: definicja zmiany organizacyjnej, charakter... [Liczba stron: 15]
Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]Definicje:
Controlling - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych...Definicja zarządzania - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie...Eurologistyka - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie Obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości...Fayol i teza Fayola - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie Obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości FAYOL – patrzył na organizację pracy – 'od góry' od strony kadry kierowniczej, Jako pierwszy określił specyficzne funkcje kierownicze:...Finansowanie - to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie Obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości FAYOL – patrzył na organizację pracy – 'od góry' od strony kadry kierowniczej, Jako pierwszy określił specyficzne funkcje kierownicze: To wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które służą kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej. To jednocześnie proces, w...

Kolejne tematy to:
Statystyka opisowa
Matematyka finansowa
Struktura organizacyjna firmy
Zadania z rachunkowości
Makroekonomia
Biznes plan gotowy
Znaczenie globalizacji gospodarki
Analiza ryzyka
Etyka prawnicza
Podstawy zarządzania
Mapa grup strategicznych