łańcuch dostaw

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji... [Liczba stron: 22]
Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise... [Liczba stron: 17]
Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce - Skład opracowania: zarządzanie łańcuchem ... [Liczba stron: 22]
Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie - Skład pracy: logistyka zaopatrzenia - definicja... [Liczba stron: 14]
Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki,... [Liczba stron: 5]Definicje:
Komunikacja pozawerbalna - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na...Zarządzanie środkami pieniężnymi - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający...Etyka zawodowa - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania...Metody skracania cyklu produkcji - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez...Macierz McKinseya - General Electric - GE - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...

Artykuł 4 na topie
Artykuł 28 przeczytany 668 razy
Artykuł 33 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Techniki negocjacji
Analiza finansowa firmy
Strategie dystrybucji
Analiza finansowa banku
Funkcje pieniądza
łańcuch wartości
Analiza firmy
Statystyka opisowa zadania
Organizacja i zarządzanie
Merkantylizm
Przykladowy biznes plan