Lean management

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Efekty zarządzania logistycznego - Elementy pracy: definicja, fazy i kierunki... [Liczba stron: 13]
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy,... [Liczba stron: 20]
Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]
Lean management - referat - Skład referatu to: istota i geneza... [Liczba stron: 10]Definicje:
Etapy procesu organizowania - To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych...Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych - To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków...Zmienna losowa - To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego...Cele organizacji - To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej społeczności organizacyjnej Użyteczność krańcowa - To: 1. ustanowienie całej pracy 2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej społeczności organizacyjnej Krańcowa użyteczność i-tego towaru informuje nas, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność koszyka x, jeżeli ilość i-tego towaru wzrośnie...Kolejne tematy to:
Globalizacja definicja
Wynik finansowy
Zasady budżetowe
Unia europejska ściąga
Model du ponta
Strategia rozwoju firmy
Techniki projekcyjne
Podstawy statystyki
Krzywa phillipsa
Pięć sił portera
Aktywa i pasywa