Macierz mckinsey

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Plan marketingowy spółdzielni handlowej - Opisana spółdzielnia skupia się na handlu... [Liczba stron: 25]
Metody analizy marketingowej - Praca omawia analizę Swot - mocne... [Liczba stron: 11]
Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa - Skład opracowania: omówiono tu kilka metod... [Liczba stron: 14]
Plan marketingowy - produkcja kartek okolicznościowych i kalendarzy - Skład planu: wstępne streszczenia, analiza nabywców,... [Liczba stron: 46]Definicje:
Macierz A. D. Little - Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności...Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...

Artykuł 45 nagrodzony
Artykuł 94 przeczytany 668 razy
Artykuł 99 przeczytany 944 razy


Kolejne tematy to:
Analiza wskaźnikowa
Mezoekonomia
Reklama w marketingu
Strategie rozwoju firmy
Biznes plan sklep
Znaczenie motywacji
Istota planowania
Fazy cyklu koniunkturalnego
Wzory statystyka
Rynek kapitałowy w polsce
Operacje wynikowe