Makroekonomia test

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Inflacja - referat - Elementy pracy: definicja inflacji, podziały -... [Liczba stron: 6]
Przykładowy test ze statystyki matematycznej - Test ze statystyki matematycznej zawiera 21... [Liczba stron: 3]
Test z marketingu międzynarodowego - Test egzaminacyjny z marketingu międzynarodowego. Ponad... [Liczba stron: 12]
Test z mikroekonomii - Przykładowy test z mikroekonomii, a w... [Liczba stron: 12]
Przykładowy test z analizy ekonomicznej - Test na egzamin z analizy ekonomicznej... [Liczba stron: 6]Definicje:
Feasibility study - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.Coaching bezpośredni - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji. Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem. Jest to...Procesy ciągłe - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji. Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem. Jest to Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny...Główne cele badań marketingowych - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji. Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem. Jest to Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu b) pomoc w decydowaniu...Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji. Dotyczy młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy po rekrutacji okazali się być 'dobrym materiałem' – którzy mają predyspozycje do bycia liderem. Jest to Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu b) pomoc w decydowaniu To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa...

Artykuł 12 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 16 nagrodzony
Artykuł 29 przeczytany 944 razy


Kolejne tematy to:
Czynniki kształtujące popyt
Szkola klasyczna
Socjologia ściągi
Makroekonomia testy
Teoria procesu
System pieniężno kredytowy
Statystyka opisowa wzory
Pierwsze prawo gossena
Istota marketingu
Podstawy mikroekonomii
Polityka finansowa