Marketing sciaga

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Ściąga z marketingu - Zawartość to m.in.: definicja marketingu współczesnego... [Liczba stron: 2]
Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki,... [Liczba stron: 5]
Ściąga z marketingu 2 - Skład opracowania to m.in.: koncepcja marketingu,... [Liczba stron: 2]
Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]Definicje:
Złote zasady sukcesu w marketingu - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3....4P - Narzędzia marketingowe - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3. Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe...Adresaci planu marketingowego - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3. Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2....Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3. Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2. To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie. Główne zalety: - Podobnie jak przy joint venture, -...Analiza strategiczna - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3. Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2. To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie. Główne zalety: - Podobnie jak przy joint venture, - Jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które...

Kolejne tematy to:
4p
Zarządzanie kadrami
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny