Matematyka finansowa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami - Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa... [Liczba stron: 11]
Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory - Skład opracowania: kapitalizacja i dyskonto, wartość... [Liczba stron: 5]
Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami - W opracowaniu zawarto wzory i przykładowe... [Liczba stron: 27]
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - Jest to zbiór wzorów i przykładowych... [Liczba stron: 24]Definicje:
Płynność finansowa przedsiębiorstwa - Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach,Dobra Giffena - Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach, Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny.Macierz Portera - Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach, Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji...Funkcje kanałów dystrybucji - Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach, Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w...Korzyści - zalety coachingu - Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach, Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny. Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w Coaching pozwala na: – wzmocnienie silnych stron pracownika – przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem) – osiągnięcie pełnego potencjału przez ciągłe...Kolejne tematy to:
Struktura organizacyjna firmy
Zadania z rachunkowości
Makroekonomia
Biznes plan gotowy
Znaczenie globalizacji gospodarki
Analiza ryzyka
Etyka prawnicza
Podstawy zarządzania
Mapa grup strategicznych
Logistyczna obsługa klienta
Marketing międzynarodowy