Mikroekonomia

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w... [Liczba stron: 4]
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii - Opracowanie omawia zagadnienia na zasadzie definicji,... [Liczba stron: 10]
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami - Rozwiązania zadań z mikroekonomii a w... [Liczba stron: 11]
Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 - Rozwiązania zadań z mikroekonomii, a w... [Liczba stron: 12]Definicje:
Mikroekonomia - Jest gałęzią ekonomii, zajmującą się szczegółową analizą decyzji jednostek gospodarczych.

Kolejne tematy to:
Etyka w biznesie
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych
Style kierowania
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo