Model ekonometryczny

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy ekonometrii - wykłady - Opracowanie omawia podstawowe informacje dotyczące ekonometrii... [Liczba stron: 29]
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia - Przykładowy model ekonometryczny poza obliczeniami, zawiera... [Liczba stron: 20]
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny - Model oszacowany przy użyciu programu Microfit.... [Liczba stron: 11]
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa - Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu... [Liczba stron: 12]
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Skład pracy: definicja ekonometrii, modelu ekonometrycznego,... [Liczba stron: 8]Definicje:
Pochodna cząstkowa drugiego rzędu - Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje)...Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych - Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji...Systemy wspomagania decyzji - Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach...Finansowanie - Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach To wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które służą kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej. To jednocześnie proces, w...Koszty wynagrodzeń - Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach To wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które służą kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej. To jednocześnie proces, w Wyznacza iloczyn przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnych wynagrodzeń: Kw= Lp x w gdzie Kw- koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w danym okresie, Lp-...

Artykuł 43 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 55 na topie
Artykuł 61 przeczytany 668 razy


Kolejne tematy to:
Analiza swot
Podstawy finansów wykłady
Ankieta definicja
Zarządzanie
Gotowy biznes plan
Finanse publiczne
Mikroekonomia
Etyka w biznesie
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych