Oligopol

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w... [Liczba stron: 4]
Analiza kosztów produkcji - prezentacja - Prezentacja pt. Analiza kosztów produkcji przygotowana... [Liczba stron: 39]
Analiza konkurencyjna firmy Hoop S.A. - Analiza konkurencyjna przedsiębiorstwa z branży spożywczej... [Liczba stron: 21]Definicje:
Złota reguła bilansowa - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego...Wartościowanie pracy - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy –...Elastyczność popytu - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy – Elastyczność popytu na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar, jeżeli...Macierz A. D. Little - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy – Elastyczność popytu na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar, jeżeli Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności...Zarządzanie środkami pieniężnymi - Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego Zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem, zmierzającym do ustalenia różnic w treści (trudności) różnych prac i stanowisk pracy – Elastyczność popytu na i-ty towar względem ceny j-tego towaru informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar, jeżeli Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający...Kolejne tematy to:
Cechy pieniądza
Zamówienia publiczne ściąga
Procedura budżetowa
Modele ekonometryczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Logistyka zaopatrzenia
Analiza przedsiębiorstwa
Złota reguła bilansowa
Plan promocji
Biznes plan hotelu
Szkoła behawioralna