Planowanie definicja

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Wykłady z zarządzania i organizacji - Wykłady omawiają teoretyczne podstawy zarządzania i... [Liczba stron: 31]
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania... [Liczba stron: 26]
Funkcje zarządzania - referat - Skład referatu: pojęcie zarządzania (kilka wybranych... [Liczba stron: 14]
Marketing i jego elementy - Opracowanie z teorii podstaw marketingu. Porusza... [Liczba stron: 14]
Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz... [Liczba stron: 30]Definicje:
Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja...Funkcje biznes planu - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie...Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa...Marketing – ujęcie klasyczne - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa Oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Jest ściśle związany z...Strategia personelu - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa Oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Jest ściśle związany z Proces tworzenia strategii rozwoju personelu czyli czynnika ludzkiego w firmie poprzedzony jest przeprowadzeniem analizy obecnych zasobów ludzkich w firmie, wyciągnięciu...

Artykuł 2 przeczytany 888 razy
Artykuł 5 przeczytany 1201 razy
Artykuł 35 przeczytany 944 razy


Kolejne tematy to:
Istota prywatyzacji
Zarządzanie przez wartość
Teoria x
Rezerwa obowiązkowa
Charakterystyka systemu podatkowego
Autoprezentacja definicja
Strategia dywersyfikacji
Projekt statystyczny
Handel zagraniczny ściąga
Promocja jako narzędzie marketingu
Just in time