Podstawy logistyki

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy logistyki - ponad 70 zagadnień z odpowiedziami - Całe opracowanie składa się z pytań... [Liczba stron: 14]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]
Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]
Wykłady z logistyki - opracowanie - Zbiór podstawowych definicji, zagadnień i podziałów... [Liczba stron: 16]
Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a... [Liczba stron: 1]Definicje:
Koszt kapitału własnego - w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości...Pochodna cząstkowa drugiego rzędu - w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje)...Sytuacje konfliktowe - w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Informacje: 1) konflikt powstaje, gdy istnieje jakieś dobro, które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów, czy będzie to rzecz, stanowisko,...Płynność finansowa przedsiębiorstwa - w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Informacje: 1) konflikt powstaje, gdy istnieje jakieś dobro, które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów, czy będzie to rzecz, stanowisko, Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach,Metody wyceny wartości firmy - w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) Informacje: 1) konflikt powstaje, gdy istnieje jakieś dobro, które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów, czy będzie to rzecz, stanowisko, Oznacza zdolność firmy do regulowania zobowiązań w wymaganych terminach, Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca: 1. Metody oparte na wycenie aktywów - majątkowe: a) metoda księgowa b) metoda wartości odtworzonej c) metoda wartości...

Artykuł 34 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 91 dla studentów
Artykuł 104 nagrodzony


Kolejne tematy to:
Kapitał pracujący
Etyka biznesu referat
Logistyka dystrybucji
Konflikt definicja
Międzynarodowy system walutowy
Cykl życia produktu
Międzynarodowy podział pracy
Wydatki publiczne
Chłonność rynku
Analiza kosztów
Logistyka produkcji