Podstawy mikroekonomii

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Pytania testowe z mikroekonomii - Ponad 160 pytań testowych na egzamin... [Liczba stron: 16]
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii - Skład opracowania: potrzeby źródłem gospodarowania -... [Liczba stron: 20]
Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Test z mikroekonomii - Przykładowy test z mikroekonomii, a w... [Liczba stron: 12]
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami - Rozwiązania zadań z mikroekonomii a w... [Liczba stron: 11]Definicje:
Macierz Boston Consulting Group (BCG) - macierz BCG,/a> jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na...Ankieta - macierz BCG,/a> jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść nie wymaga dodatkowych komentarzy ze...Elastyczność popytu - macierz BCG,/a> jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść nie wymaga dodatkowych komentarzy ze Elastyczność popytu na i-ty towar względem dochodu konsumenta informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar przy wzroście...Macierz McKinseya - General Electric - GE - macierz BCG,/a> jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść nie wymaga dodatkowych komentarzy ze Elastyczność popytu na i-ty towar względem dochodu konsumenta informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar przy wzroście Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...Zasada proporcjonalności - macierz BCG,/a> jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść nie wymaga dodatkowych komentarzy ze Elastyczność popytu na i-ty towar względem dochodu konsumenta informuje, o ile procent zmieni się popyt na i-ty towar przy wzroście Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej Zaleca właściwy podział procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były dostosowane...

Artykuł 9 Nowy
Artykuł 28 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 35 na topie


Kolejne tematy to:
Polityka finansowa
Definicja akcji
Analiza prospektywna
Rozwój miast w średniowieczu
Próg rentowności zadania
Funkcja pieniądza
Shareholder value
Zarządzanie finansami
Koncepcja 4c
Operacje czynne
Biznesplan hotelu