Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon,... [Liczba stron: 26]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa - Skład pracy: podstawowe informacje oraz metodologia... [Liczba stron: 30]
Kierowanie konfliktem w organizacji - referat - Skład pracy: definicja konfliktu, bezpośrednie przyczyny... [Liczba stron: 8]
Komunikacja w przedsiębiorstwie - Skład pracy: definicja komunikacji, pojęcie komunikowania... [Liczba stron: 12]Definicje:
Definicja zarządzania produkcją - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników...Zasada ciągłości - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych. Towar wyższego rzędu - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych. Towarem wyższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zwiększa popyt, gdy wzrasta jego dochód.Struktura produkcyjna - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych. Towarem wyższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zwiększa popyt, gdy wzrasta jego dochód. Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości. Powstaje...Koszty finansowe - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych. Towarem wyższego rzędu nazywamy towar, na który konsument zwiększa popyt, gdy wzrasta jego dochód. Jest to układ komórek produkcyjnych oraz zbiór związków kooperacyjnych zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości. Powstaje Koszty z tytułu oprocentowania kredytów bankowych określa iloczyn kwoty wykorzystanego kredytu oraz stopy oprocentowania, co możemy zapisać: Kf = Kr x...

Artykuł 15 przeczytany 668 razy
Artykuł 19 przeczytany 766 razy
Artykuł 30 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Sponsoring definicja
Wprowadzenie na rynek nowego produktu
Motywacja jako funkcja zarządzania
System ean
Planowanie definicja
Istota prywatyzacji
Zarządzanie przez wartość
Teoria x
Rezerwa obowiązkowa
Charakterystyka systemu podatkowego
Autoprezentacja definicja