Podstawy rachunkowości

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy rachunkowości zarządczej - Zbiór podstawowych definicji i zagadnień z... [Liczba stron: 11]Definicje:
Funkcje kanałów dystrybucji - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w...Raport z badania - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem. Koszt kapitału własnego - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem. w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości...Organization davelopmen - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem. w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości Doskonalenie organizacji (OD, ang. Organization davelopmen) to wysiłek, planowany, obejmujący całą organizację i kierowany z najwyższego szczebla, który ma zwiększyć...Polityka dystrybucji - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w Pisemne opracowanie wyników badania, zawierające rekomendacje marketingowe, informacje o sposobie realizacji badania oraz prezentacje wyników wraz z ich omówieniem. w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości Doskonalenie organizacji (OD, ang. Organization davelopmen) to wysiłek, planowany, obejmujący całą organizację i kierowany z najwyższego szczebla, który ma zwiększyć Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób...

Kolejne tematy to:
Budżet gminy
Rodzaje kredytów
Krzywa philipsa
Analiza rynku
Co to jest ankieta
Inflacja w polsce
Prognozowanie i symulacje
Statystyka zadania
Rodzaje spółek
Ryzyko kredytowe
Podstawy marketingu