Podstawy statystyki

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami - Opracowanie zawiera podstawowe zagadnienia ze statystyki,... [Liczba stron: 15]
Statystyka opisowa - Teoretyczne omówienie zagadnień ze statystyki opisowej,... [Liczba stron: 14]
Podstawy statystyki - wykłady - Podstawowe zagadnienia i definicje ze statystyki:... [Liczba stron: 17]
Wzory z podstaw statystyki - Zestaw wzorów z podstaw statystyki, min.:... [Liczba stron: 7]
Statystyka matematyczna - Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja... [Liczba stron: 20]Definicje:
Opakowalnictwo - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa,...Badanie rynku - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa, To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do...Marketing współczesny - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa, To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są...Niche marketing - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa, To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną...Badania ad hoc - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa, To oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na temat uczestnictwa...Kolejne tematy to:
Krzywa phillipsa
Pięć sił portera
Aktywa i pasywa
Statystyka wzory
Użyteczność całkowita
Wpływ reklamy
Kapitał obrotowy
Analiza space
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Analiza marketingowa
Międzynarodowe organizacje gospodarcze