Polityka handlowa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
CEFTA - referat - Skład pracy: geneza porozumienia i zdefiniowanie... [Liczba stron: 34]
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Skład opracowania: definicja międzynarodowych stosunków gospodarczych... [Liczba stron: 32]Definicje:
Swarovski i wystrój wnętrz - Firma D. Swarovski KG to założona została w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a swoją główną siedzibę ma Austrii. Przedsiębiorstwo...Majątek obrotowy - Firma D. Swarovski KG to założona została w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a swoją główną siedzibę ma Austrii. Przedsiębiorstwo Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku...Macierz Ansoffa - Firma D. Swarovski KG to założona została w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a swoją główną siedzibę ma Austrii. Przedsiębiorstwo Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Strategia defensywna (mini-mini) - Firma D. Swarovski KG to założona została w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a swoją główną siedzibę ma Austrii. Przedsiębiorstwo Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Polega głównie na zapewnieniu firmie przetrwania i zminimalizowania zagrożeń i występujących wewnątrz firmy słabości. Strategia ta powinna doprowadzić w skrajnych...Strategia konserwatywna (maxi-mini) - Firma D. Swarovski KG to założona została w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego, a swoją główną siedzibę ma Austrii. Przedsiębiorstwo Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Polega głównie na zapewnieniu firmie przetrwania i zminimalizowania zagrożeń i występujących wewnątrz firmy słabości. Strategia ta powinna doprowadzić w skrajnych Polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami takimi mogą być np.: selekcja...

Artykuł 4 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 20 nagrodzony
Artykuł 33 na studia


Kolejne tematy to:
Definicja negocjacji
Badania marketingowe ankieta
Logistyka transportu
Analiza płynności finansowej
Zdolność kredytowa definicja
Co to jest powiat
Funkcja redystrybucyjna
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Handel w średniowieczu
Analiza rynku piwa
Dystrybucja fizyczna