Próg rentowności zadania

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Zadania z analizy finansowej - przykładowe zadania z rozwiązaniami - Zbiór przykładowych zadań z analizy finansowej,... [Liczba stron: 12]
Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania - W tym opracowaniu zgromadzono informacje o... [Liczba stron: 13]Definicje:
Analiza progu rentowności - Pbejmuje ona badanie tzw. progu zrównania, w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione na ich uzyskanie koszty. Przedsiębiorstwo...

Artykuł 5 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 18 przeczytany 766 razy
Artykuł 24 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Funkcja pieniądza
Shareholder value
Zarządzanie finansami
Koncepcja 4c
Operacje czynne
Biznesplan hotelu
Teoria neoklasyczna
Etapy planowania
Istota jakości
Kompetencje menedżerskie
Logistyka utylizacji