Projekt inwestycyjny

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Rachunek inwestycyjny - Skład opracowania: klasyfikacja inwestycji, kryterium rachunku... [Liczba stron: 9]
Projekt inwestycyjny - Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie... [Liczba stron: 8]
Istota zarządzania projektami - Skład pracy: geneza pojęcia projektu i... [Liczba stron: 4]
Biznes plan fitness clubu - Pomysł na biznes niewymagający wygórowanych nakładów... [Liczba stron: 19]
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat - Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje,... [Liczba stron: 26]Definicje:
Bilans - Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa...Dystrybuanta zmiennej losowej - Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję oznaczaną przez F(x) określoną: F(x)=P(XKolejne tematy to:
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy
Badania rynkowe i marketingowe
Przedsiębiorstwo definicja
Statystyka wzory
Makdonalizacja