Promocja definicja

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Marketing mix - referat - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix:... [Liczba stron: 10]
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu - Skład opracowania: definicja marketingu i marketingu... [Liczba stron: 6]
Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - Skład opracowania: definicja marketingu mix, istota,... [Liczba stron: 3]
Marka jako narzędzie konkurencji na przykładzie firmy - praca magisterska - Praca składa się z czterech rozdziałów,... [Liczba stron: 82]Definicje:
Czym jest marketing - Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej...

Kolejne tematy to:
Kierowanie
Statystyka opisowa
Matematyka finansowa
Struktura organizacyjna firmy
Zadania z rachunkowości
Makroekonomia
Biznes plan gotowy
Znaczenie globalizacji gospodarki
Analiza ryzyka
Etyka prawnicza
Podstawy zarządzania