Rachunkowość zadania

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady - Praca teoretyczna wraz z przykładamowymi obliczeniami... [Liczba stron: 14]
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat - Skład pracy: istota i zadania rachunku... [Liczba stron: 26]
Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania - W tym opracowaniu zgromadzono informacje o... [Liczba stron: 13]Definicje:
Warunki podejmowania decyzji - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich...Adresaci planu marketingowego - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2....Funkcje kultury organizacji - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2. To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań...Zasada równoległości - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2. To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego. Główne cele badań marketingowych - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2. To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań Zaleca wytwarzanie poszczególnych wyrobów (w cząstkowych procesach produkcyjnych) w tym samym czasie co powoduje skracanie cyklu produkcyjnego. To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu b) pomoc w decydowaniu...Kolejne tematy to:
Historia gospodarcza
Franchising definicja
Szkoła klasyczna
Struktury organizacyjne
Oligopol
Cechy pieniądza
Zamówienia publiczne ściąga
Procedura budżetowa
Modele ekonometryczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Logistyka zaopatrzenia