Rodzaje konfliktów

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Konflikt w organizacji - referat - Skład pracy: istota, rodzaje i definicja... [Liczba stron: 9]
Kierowanie konfliktem w organizacji - referat - Skład pracy: definicja konfliktu, bezpośrednie przyczyny... [Liczba stron: 8]
Rodzaje konfliktów w organizacji - Skład opracowania: podział i charakterystyka konfliktów... [Liczba stron: 3]Definicje:
Rodzaje konfliktów - Wyróżniamy konflikt: • Intraindywidualny (wewnętrzny) – to osobiste problemy, które negatywnie wpływają na skuteczność zachowania jednostki. • Interpersonalny – to konflikt...

Artykuł 46 dla studentów
Artykuł 52 na studia
Artykuł 62 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Istota motywacji
Unia europejska referat
Co to jest przedsiębiorstwo
Co to jest budżet
Dochody gmin
Przykladowy plan marketingowy
Prace z psychologii
Rachunkowość podstawy
Logistyka
Model fiedlera